0988.791.712

Máy đạp xe ELLIPTICAL X9200

Chiều dài: 228cm

Chiều rộng: 80cm

Chiều cao: 189cm

Giới hạn trọng lượng người dùng: 150kg

Thông tin bổ sung

Kích thước 228 × 80 × 189 cm