0988.791.712

Máy tập chân WATER ROWING MACHINE 6101

Chiều dài: 208m

Chiều rộng: 50.5cm

Chiều cao: 56.5cm

 

Thông tin bổ sung

Kích thước 208 × 50.5 × 56.5 cm